Zelené srdce vlasti

 • tvoříme svět lepším

  naše srdce tlučí, dokud vítr v korunách lip zvučí

  Když procházel jsem sklíčen krajem českým,
  cosi uvnitř mne bylo upoutáno čímsi hezkým.
  Zvedl jsem hlavu ve stínu statného starce,
  a zahleděl se do koruny stromu, jenž pamatoval válečné brance.
  Polámaná jeho koruna na mnoha místech byla,
  jak během časů se do něj lidská ruka zaťala a už nepovolila.
  Hrdý znak národa českého stál tu opuštěn na okraji světa,
  neošetřen a zapomenut člověkem, kterému dával ochutnat sladkého květa.

  PETR MACH, zakladatel projektu "Zelené Srdce Vlasti"

Informace o projektu

Projekt byl založen v roce 2015 Petrem Machem, jako jednatelem společnosti ARBOPlan s.r.o. Tato společnost působí v geografické oblasti Podkrkonoší (Hořicko a Jičínsko).
Odtud pocházejí i první obce, které začaly s projektem sympatizovat a některé z nich se rozhodly aktivně podílet na navrácení dávné slávy Lípě, které se v dobách minulých opravdu těšila.


Vznik projektu

Projekt vznikl na základě aktivit v sektoru samosprávy, kdy jsou v mnoha obcích lípy často nahrazovány nepůvodními druhy dřevin a stávající lípy jsou často poškozovány neodbornými zásahy. Přednost také dostává budování infrastruktur a inženýrských sítí, aby bylo blaho občanů rozvíjeno a zvelebováno, zeleň v čele s národním stromem je opomíjená, ačkoliv je v urbanizovaných oblastech jedním z nejdůležitějších prvků. Tím se tato překrásná dřevina dostává do ústupu a na mnoha místech naší rodné kotliny mizí úplně.


Cíl projektu

Cílem projektu je rozšířit povědomí o problematice ustupujících lip na území České Republiky a vybudit obce i všechny občany, aby se začali aktivně podílet na podpoře lípy a pomohli tak navrátit svému národnímu stromu čest a slávu, kterou si právem zaslouží.
Projekt má zviditelnit subjekty, které se aktivně podílejí na podpoře lípy a ocenit je za jejich péči o nacionální symbol, kterým lípa je. Projekt má tyto subjekty podpořit v jejich snaze o zajištění udržitelnosti lípy na našem území.


Lípa a její role

Úloha lípy nespočívá pouze v jejím nacionálním významu, ale plní především funkci biologickou a estetickou. Lípa je pevně provázána s naší kulturou, tradicemi, symboly české státnosti ale také s duchovnem. Důležitou úlohu hraje lípa od pradávna i v lidovém léčitelství. Estetika a biologický význam lípy v intravilánech měst a obcí je bohužel často opomíjena a na první místo v rozhodování se dostává finanční výhodnost vysazování méně náročných, avšak nepůvodních druhů dřevin.

udělením certifikátu získáte

S certifikátem získáte právo na užívání značky Zelené srdce vlasti a další výhody, které mají za účel zviditelnit držitele certifikátu jako podporovatele národní dřeviny.


Exkluzivitu účasti na celonárodním projektu

Propagaci obce

Poradenství zdarma v oblasti zeleně

Vstup na setkání starostů

Prestižní certifikát pro obec

Podlicenční smlouvu na užití značky

Lidé v projektu

Náš tým je pečlivě vybrané kolegium odborníků a zkušených praktiků, kteří mají zájem na podpoře projektu "Zelené Srdce Vlasti".
Každý z nich propůjčuje projektu nejen svoje vědomosti a zkušenosti, ale také kus svého srdce a vlastenectví.

člen týmu zelené srdce vlasti

"Mé aktivity v oblasti veřejné i soukromé zeleně jsou mnohaleté. Občas je bolestné sledovat přístup člověka k přírodě, ale nevzdávám se. Skutečný boj teprve začíná :-). Je před námi ještě dlouhá cesta k uvědomění, ale důležité je, na tu cestu vykročit..."

Petr Mach
zakladatel projektu

člen týmu zelené srdce vlasti

"Při mých toulkách krajinou, jsem si najednou uvědomila, jak se svět od dob mého mládí změnil. Chci proto podpořit zachování jedinečnosti českého venkova, jeho tradice a přírodní bohatství, ke kterému lípa neodmyslitelně patří. Věřím, že tak pomohu předat důležitý odkaz i dalším generacím..."

Lenka Šedivá DiS.
manažerka projektu

člen týmu zelené srdce vlasti

"Při své práci se jako arboristka často setkávám s rostoucím strachem lidí ze vzrostlých stromů, kterými lípy bezpochyby jsou. Věřím, že nejdůležitější je osvěta, a proto doufám, že tento projekt dokáže veřejnosti osvětlit, že nebezpečný je pouze ten strom, kterému se nedostává pravidelné a odborné péče."

Veronika Nečásková Dis.
projektování a arboristika
člen certifikační komise

člen týmu zelené srdce vlasti

"Dlouhověké listnaté stromy spoluvytvářejí českou krajinu. Špatná péče o ně je důsledkem neznalosti či nedocenění jejich významu. Pokud tento projekt přinese alespoň poznání, splnil dle mého svůj cíl."

Ing. Helena Vacková
ochrana a tvorba krajiny

člen certifikační komise

"Při své práci často zjišťuji, že lidé bohužel preferují samotné pokácení těchto vznešených stromů, místo jejich odborného ošetření. Musíme si však uvědomit, že každý strom je jedinečný živý organismus, o který stačí jen pravidelně a správně pečovat, aby dlouho žil."

člen týmu zelené srdce vlasti

Leoš Havránek
zakládání a ošetřování zeleně
člen certifikační komise

Partneři projektu

Tento projekt je realizován za spolupráce několika partnerů, kterým tímto upřímně děkujeme

ARBOPlan s.r.o.

Společnost Arboplan s.r.o. byla založena roku 2014. Zabývá se profesionálními službami v oblasti veřejné zeleně, soukromé zeleně a správy lesa, kdy působí především v geografickém sektoru východních a severních Čech, ale své služby nabízí po celé ČR. Společnost tvoří tým odborníků, kteří zajišťují komplexní služby v oblasti zeleně, lesního hospodářství a dotačního poradenství.

Gymnázium, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice

Škola vznikla dne 1. 8. 2011 na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. V rámci optimalizačního návrhu došlo ke sloučení tří středních škol v Hořicích (Gymnázia a SOŠ Hořice, Obchodní akademie Hořice a VOŠ a Střední zemědělské školy Hořice). Funkci ředitelky v současné době vykonává Mgr. Hana Richtermocová.

Kontaktní informace

Pokud Vás zajímá cokoliv ohledně projektu Zelené Srdce Vlasti, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy.
Jestli neradi píšete, bezevšeho kontaktujte manažera projektu telefonicky.

Adresa:Havlíčkova 648 50801 Hořice v Podkrkonoší
Lenka Šedivá DiS.:+420 725427220

E-mail:manager@zelenesrdcevlasti.cz

Webová prezentace:http://www.zelenesrdcevlasti.czKontaktní formulář